Từ ngày 16/10 đán ngày 24/10/ 2019 tổ chuyên môn khối MG nhỡ lớn tổ chức hội giảng cấp với sự tham gia của 8/8 giáo vin trong tổ,Công tác hội giảng được giáo viên trong tổ trú trọng, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng đồ chơi tổ