Trôi trong mắt tôi là hàng cột điện lối nhau về phía ngược chiều, trôi trong mắt tôi là dòng sông hồng đỏ lặng phù sa, trôi trong mắt tôi là bãi bồi tốt tươi mùa hoa lá! Và mãi mãi đọng lại trong tôi là hình ảnh cô - Người đồng chí đồng nghiệp tin cậy gắn bó thân yêu; Cô- người chủ tịch công đoàn ...