MỖI NGÀY ĐẾN TRƯỜNG LÀ MỘT NGÀY VUI

 

CÔ VÀ TRẺ CÙNG THỎA SỨC SÁNG TẠO

CÔ GIÁO SÁNG TẠO, NHIỆT HUYẾT VỚI NGHỀ

BÉ ĐƯỢC VUI CHƠI, KHÁM PHÁ MỖI NGÀY ĐẾN LỚP

 

               ĐỘI NGŨ CB, GV, NV TRẺ,             NĂNG ĐỘNG, NHIỆT HUYẾT

Xem Thêm

Đặc Trưng

Các Chương Trình Học

Đặc Trưng

Phụ Huynh nói gì

Thư viện

ảnh hoạt động

Đặc Trưng

Tin tức

Đặc Trưng

Các buổi học cho bé

11.00 am

Classic

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản.

Xem thêm

11.00 am

Classic

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản.

Xem thêm

11.00 am

Classic

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản.

Xem thêm

11.00 am

Classic

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản.

Xem thêm

CƠ SỞ TRƯỜNG MẦM NON TẢ PHỜI

Địa chỉ: Thôn Cóc 1 xã Tả Phời- Thành phố lào Cai

Gmail: mnso2taphoi@elc.vn

HỆ THỐNG LỚP HỌC MẪU GIÁO BÉ

    1. Lớp Mẫu giáo ghép 2, 3 tuổi C1               

    2. Lớp Mẫu giáo ghép 2, 3 tuổi C2

    3. Lớp Mẫu giáo ghép 2, 3 tuổi C3

    4. Lớp Mẫu giáo ghép 2, 3 tuổi C4

HỆ THỐNG LỚP MẪU GIÁO NHỠ- LỚN

  1. Lớp Mẫu giáo 4 tuổi B
  2. Lớp Mẫu giáo ghép 4, 5 tuổi A1
  3. Lớp Mẫu giáo ghép 4, 5 tuổi A2
  4. Lớp Mẫu giáo ghép 4, 5 tuổi A3
  5. Lớp Mẫu giáo ghép 4, 5 tuổi A4
  6. Lớp Mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi A5